"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองการศึกษา

นางสาวชญาณ์นันท์  แก้วอุดมรัชช์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   

ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นางกำไล  โกฏหอม
ครู อันดับ คศ.1
 
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   

ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
พนักงานจ้างทั่วไป
   

นายเทิดศักดิ์  สู่ศิริรัตน์
คนงาน
   
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 2
วันนี้ 325
เมื่อวานนี้ 360
เดือนนี้ 5,865
เดือนที่แล้ว 6,614
ทั้งหมด 183,955
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์