"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุนิษฐา  พุกพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
   
ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
   

จ่าอากาศตรีสุรพล  พรมกูล
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   

นางสาวสุนิษฐา  พุกพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   
พนักงานจ้างประจำ
   

นายเศรษฐสิริ  นุชบุษบา
คนงานรักษาความสะอาด
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   

นายปัติทวี  พรมตะโก
พนักงานประจำรถขยะ

ว่าง
พนักงานประจำรถขยะ
   
พนักงานจ้างทั่วไป
   

นายนาวิน  ตั้งต้นเจริญ
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายเอกสิทธิ์  รูตันติ
คนงาน
   

นายธนะสิทธิ์  ท้วมชาวเพ็ชร
คนงาน

นายวันชัย  ผ่องจิต
คนงาน
   
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 10
วันนี้ 207
เมื่อวานนี้ 268
เดือนนี้ 4,316
เดือนที่แล้ว 5,600
ทั้งหมด 149,008
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์