"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองคลัง

นางศุภิสานันท์  ปัถวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 

นางสาวพิศมัย  อ้นสืบสาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   

นางสาวสุวกาญจน์   สังข์กลมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
   

ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   

นางสาวชัชลี  แจ้งใจ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
   
พนักงานจ้างทั่วไป
   

นางสาวมณฑลี  ศิริพิศ
นักการ
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 3
วันนี้ 325
เมื่อวานนี้ 360
เดือนนี้ 5,865
เดือนที่แล้ว 6,614
ทั้งหมด 183,955
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์