"ลำพญาท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
                                                                                                                          
(นายเทพกาญจน์   เกียรติศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลลำพญา


                                                                                                                            
(นางสาวชญาณ์นันท์  แก้วอุดมรัชช์)
รองปลัดเทศบาลลำพญา


 ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
                                                                                                                                                 
                                                                          ว่าง                                                                                                                        ว่าง
                                                            หัวหน้าผ่ายอำนวยการ                                                                                                หัวหน้าฝ่ายปกครอง
                                                     (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)                                                                                    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

                                                                                                                                      
                   (นางสาวนิอร  ชินินทร)                                                     (นายชัยณรงค์  แก้วเรือง)                                                    ว่าง
              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                                                                                   
                 (นางรัชนี  ธรรมเจริญ)                                                    ( นางสาวสุพรรษา  ด่อนสิงหะ)
                นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                                                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


                                                                                                                                                         
                   (นางสาวสุนิสา  รอดเริงรื่น)                                                  (นางสาวอมรรัตน์  ธรรมเจริญ)                                                                 
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                            ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                        .                                                                               
              (นางวราภรณ์  แก้วกัลยา)                                                          (นายอานนท์  วงษ์อุบล) 
                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

                                                                          
          ( นายศักดิ์ดา เจริญผล)                                                       (นางสาวปริศนา  พูลโคกหวาย)
                   คนสวน                                                                                  คนงาน
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 20
วันนี้ 357
เมื่อวานนี้ 392
เดือนนี้ 5,568
เดือนที่แล้ว 11,451
ทั้งหมด 225,660
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์