"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพจน์ ธรรมเจริญ
ประธานสภาเทศบาล
 

นายอวยชัย ประทุมพวง
รองประธานสภาเทศบาล
   

นายธิติ เลิศสิทธิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนาธิษณ์ เอี้ยวรัตนวดี
สมาชิกสภาเทศบาล
   

นายวรธัช นุ่มพญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพล สุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
   

น.ส.สุรีย์ ประทุมพวง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิเชียร ประทุมพา
สมาชิกสภาเทศบาล
   

นางจารุณี ฟังประเสริฐกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพนา ศรีปิ่นเป้า
สมาชิกสภาเทศบาล
   

นายวุฒิ ประทุมพวง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายถาวร นราทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
   
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 1
วันนี้ 325
เมื่อวานนี้ 360
เดือนนี้ 5,865
เดือนที่แล้ว 6,614
ทั้งหมด 183,955
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์