"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้แก่ประชาชน           
                  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และโคงสร้างพื้นฐาน           
                  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           
                  
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น           
                  
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 4
วันนี้ 325
เมื่อวานนี้ 360
เดือนนี้ 5,865
เดือนที่แล้ว 6,614
ทั้งหมด 183,955
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์